Dział legalizacji

Praca Działu Legalizacji w Concordia Group skupia się przede wszystkim na zagwarantowaniu legalności pracy i pobytu naszym pracownikom. Nasze kompetencje i profesjonalizm doceniają nasi Klienci zlecając nam obsługę cudzoziemców zatrudnianych bezpośrednio w ich firmach: „karty pobytu”, „Zezwolenia Wojewody”, „Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy”, „uzyskanie nr PESEL”.

Cudzoziemcy nawiązujący współpracę z grupą Concordia od samego początku mają zapewnioną opiekę Działu Legalizacji, w zakresie uzyskania niezbędnych dokumentów gwarantujących legalną pracę i pobyt na terenie UE. Dodatkowe wsparcie prawne w zakresie legalizacji zapewniamy także najbliższym członkom rodziny naszych pracowników. Pracownik zawsze może poprosić o wsparcie prawne lub pomoc nie tylko z zakresu przepisów dotyczących legalizacji.

Zakres ww. wsparcia dotyczy przede wszystkim szybkiego i terminowego uzyskiwania niezbędnych dokumentów oraz spełniania wymogów, które gwarantują naszym pracownikom/zleceniobiorcom bezpieczeństwo i komfort.